[Lissoni et al., 2013] Lissoni A., Lonati V., Malchiodi D., Monga M., Morpurgo A. and Torelli M. V Kangourou dell'Informatica 2012--2013. Testi, soluzioni e commenti, Edizioni Kangourou Italia (ISBN 978-88-89249-34-5), 2013 [BIBTEX]